НАЧАЛО

Форекс е в кръвта ви. Сигурен съм. Независимо дали сте си легнали с отворена позиция или не, със събуждането сутрин едно от първите ви действия е да погледнете пазара. Много често и на телефона. И да, преди още да сте станали от леглото. И целият ви ден после, независимо дали и какво работите, е белязан от движението на цената. Докато дойде вечерта – времето за анализ. Отново и отново. Ден след ден, година след година…

Това е предопределеност, участ, фаталност, ако щете. От самото начало, от първите стъпки на форекс маркета. Съдба. Със своите възходи и падения, с щастливите моменти и горчивите сълзи. Няма измъкване и слава богу! Но погледът ни е насочен напред. Живеем в настоящето, но гледаме в бъдещето. И не само във философския  смисъл на понятието. Буквално. За да отворим една позиция на форекс маркета днес, ние се стремим да предвидим последващата посока на цената утре. Все едно да надникнем в утрешния ден, седмица или още по-напред. И в повечето случаи успяваме. Понякога губим, неизбежно е. Но ние знаем, че това е част от цялостния процес. Знаем също, че невинаги една загуба е причинена от наша грешка.

Форекс маркетът е своенравен и събитията понякога вземат неочакван обрат. И това ще се случва все по-често. Затова е важно да сме в крак с времето, с промените, които съпътстват валутния пазар. Автоматизираните системи на институционалните играчи ни го налагат. Не става въпрос за епохални открития, за грандиозни нововъведения в теорията и практиката. Утвърдените стратегии за търговия затова се наричат класически, защото остават във времето. Price Action например, като родоначалник на всички теории, винаги ще бъде актуална. Но за да е печеливша в сегашни условия, трябва да се осъвременява, да се надгражда. Triple Рrice Action – стратегията, върху която е построен настоящият курс, представлява точно това.

Форекс стратегията  Triple Price Action

Това, че съм я нарекъл така, съвсем не означава, че претендирам да съм открил топлата вода. Създадена за целите на търговията с ориз в Япония преди четири века, Price action е толкова велика, че никой не е дръзнал да си присвои авторството й. Това, което аз прилагам, е работещ вариант в съвременни условия. И  понеже никъде и никога до сега не съм го споделял, за по-голямо удобство и разграничение от класиката си позволявам да я идентифицирам по този начин.

Ако оставим обаче семантиката настрана, Triple Price Action е израз на целия ми досегашен опит на форекс маркета. Всички статии, които съм написал в годините, са били отражение на личния ми опит на пазара. Всички примери и сделки, които съм споделил в публичното пространство, маркират еволюцията в мисленето ми. И стотиците, обучени от мен колеги, са получили най-доброто от мен към съответния момент. А опитът, който натрупах с програмирането на експертни съветници, е изключително безценен. Така или иначе, ръчната търговия никога няма да се затрие. Да откриеш позиция като следствие от личния ти пазарен анализ, е все едно да държиш ръката си на пулса на форекс маркета. Ако направя паралел с автомобилите, колкото и броят на автоматиците да се увеличава, състезателните болиди ще си останат с  ръчни предавки. Разбира се, постоянно усъвършенствани. Което и аз се опитвам да правя с Price action стратегията.

Какво отличава Triple Price Action  стратегията

… от класиката, имам предвид.

На първо място, това е улеснението при пазарния анализ.

Тъй като настоящият курс е за напреднали, презумпцията е, че никой от колегите – независимо от стратегията, която изповядва – няма проблеми с анализирането на форекс маркета. Това се отнася както за предварителния анализ (преди откриването на поръчката), така и за последващия разбор. Разбира се, говоря изключително за технически анализ. Но точно защото всички тук имат опит, по-лесно ще оценят предимството, за което говоря. Ще дам един елементарен пример. Всеки знае как се определят нивата на подкрепа и съпротива. Но ние на практика върху графиката не чертаем нива, а линии. И къде точно ще позиционираме линията, до известна степен е въпрос на интерпретация. А понякога малката разлика е в състояние да ни причини големи главоболия. Разбирай, загуби. Това е едно от улесненията, за които става дума. На всичко отгоре, това спестява време и ни помага да се концентрираме върху главното. И много други, разбира се.

Повече възможности за откриване на поръчки

Може би с това трябваше да започна. Защото това е изключително важно предимство. Всъщност на форекс маркета няма важни и маловажни детайли. Ако едно малко предимство е в състояние да подобри представянето ти, то е неоценимо. Както и в живота впрочем. В случая говоря за онези случаи, в които виждаме на графиката Прайс екшън сигнал, но нещо не ни харесва. Например и най-често – не е позициониран около ниво на подкрепа или съпротива. Както обичам да казвам, виси във въздуха. Или пък е срещу тренда. И после, като се обърнем с гняв назад, виждаме, че той все пак е проработил. Но цената вече е заминала далеч напред и всичко е останало като нереализирани надежди. Не вярвам някой да оцени това като безполезна дреболия. Triple Price Action е неоценим помощник в това отношение. Все едно гледаш пазара под лупа и откриваш подробности, които в нормален порядък би отминал като незначителни.

Помощ при управление на сделката в развитие

Отбелязах с две думи преди малко, че форекс маркетът днес не е този от вчера. Няма да се разпростирам на причините, написал съм много статии по въпроса. По-скоро и  тук ще си помогна с един пример. Класическата Прайс екшън стратегия учи, че при откриване на позиция трябва да търсим съотношение Риск/Възвращаемост най-малко 1:2. Това е едва ли не (от днешна гледна точка – беше) желязно правило при управление на сметката. В книгата си „Как да печелум на валутните пазари в свободното си време“ а и в повечето от ранните ми статии аз също препоръчвах този принцип. От математическа гледна точка той си е ОК и сега. Но при този динамичен валутен пазар днес няма кой да те чака да си довършиш предварително зададеното упражнение. Да, понякога може да излезе и R = 1:5, но това са изключения. А кога точно да се изключим от предаването, на помощ ни идва отново Triple Price Action. Тази подкрепа е от изключително значение. Както добре знаем, в голямата си част съветите са в посока как да откриваме позиция, а колкото до изхода от нея, нещата се оставят на самопреценка. Не че тя не е важна, но когато имаш допълнителни индикации, нещата се улесняват неимоверно.

Бих могъл да отбележа и други отличителни черти, но мисля, че и тези са достатъчни. Най-малкото, отново защото говоря пред образована аудитория. Но като го казах, нека отбележа за кого е този курс. Всъщност с обратен знак.

За кого не е този курс

Така ще ми бъде по-лесно да обясня за кого е. А и ще избегна някои недоразумения, защото понятието „напреднал“ по-трудно се дефинира. Най-малкото, по причина на трудното установяване на степента на познание. И така, този курс не е за колеги, които:

– тепърва стъпват на форекс маркета;
– търгуват на демо сметка;
– не боравят свободно с платформата за търговия (например, не умеят да откриват чакащи поръчки);
– затрудняват се да определят нивата на подкрепа и съпротива;
– не прилагат основни принципи за управление на сметката;
– са неустойчиви психически и една по-сериозна загуба ги изважда от равновесие;
– нямат базови понятия от Price action стратегията;
– не познават входните Price action сигнали, дори от статиите ми във Форекс Хоби.
– нямат желание да учат и трудно усвояват материята от видео клипове.

Бих могъл да изброя и още, но е безпредметно. Ако трябва да обобщя, тук няма да се занимаваме с въпроси от сорта: защо се формират Прайс екшън сигналите, защо са важни детайли като местоположението им например, защо трябва да оценяваме цялостната картина, как да разчитаме пазарния сантимент по отделен бар само, защо се формират нива на подкрепа и съпротива и много и много още. Всичко това, което напредналите форекс трейдъри знаят до болка и прилагат в практиката си без да се замислят. Дори и да са позабравили някои теоретични положения.

Могат ли начинаещи да се включат в курса

Разбира се. Не значи, че ако някой начинаещ колега, който се справя с изброените по-горе ограничения, но е несигурен в приложението им на практика, не бива да се включи. Защото макар и практически, курсът започва с теоретична част, и то точно с описание на Triple Price Action  стратегията. А в хода на практическите примери няма как да не се споменават класическите принципи на форекс търговията. Всъщност е въпрос на самопреценка. Може да си подкован теоретично, да си преминал през много стратегии за търговия, но да търпиш неуспехи в практиката. И обратно. Може да си се концентрирал само в една стратегия, но да си бил последователен в приложението й, и да чувстваш, че само нещо малко не ти достига. А и естествено, няма изпит при включването.  Достатъчни са малко съобразителност и внимание, за да се усвои предлагания от мен метод. Но тъй като го споменах вече няколко пъти, нека уточня:

Курсът „Форекс за напреднали“ е практически

Какво означава това конкретно. На първо място, без излишни и многословни обяснения на очевидни факти. Досадни в повечето случаи. Нито поучителен и високомерен тон от последна инстанция. Колегиално отношение и внимание към детайлите. Особено при губещи сделки. Но най-важно: обучение чрез примери.  Сделка след сделка, последователно във времето – това, което ни поднася графиката. Възможностите за откриване на позиция и реализациите на тези възможности. От какви съображения се ръководя, какви знаци от форекс маркета се опитвам да разчета и как разсъждавам в хода на развитие на поръчката. Разбира се, всичко в контекста на стратегията. С картина от целия ми екран. Без скрити трикове, честно и открито. Без да спестявам загубите и причините, довели до тях. Както и личните грешки. Често пъти те са по-полезни от сухите обяснения в минало време – все едно преразказ по картинки.

И тъй като форекс маркетът ни изправя пред най-разнообразни ситуации, това ми дава възможност да описвам в движение разностранните възможности на стратегията. Всъщност „да описвам“ не е най-точният израз. По-вярно е да кажа „да изговарям“. Защото курсът е конфигуриран под формата на видео клипове,  записани върху графиката от моя лаптоп. Не е необходимо да се разпростирам надълго и нашироко защо съм избрал този формат. От една страна той припомня, че никой от двете страни на монитора не е велик и не трябва да се прави на такъв, и от друга – доказан е като най-ефективния метод за усвояване на дадена материя. И най-колегиален – да го кажа отново с други думи.

Форма на общуване

Видео клиповете са много добра форма на комуникация, но… на 50%. С други думи, аз говоря от едната страна на монитора, но никой от другата му страна не може да ми опонира. Нещо като: абе говори си, не ми пречиш. Казано по друг начин, комуникацията е еднопосочна. Затова на уебсайта на курса е организиран форум, с възможност да се задават въпроси, на които да може да се отговаря в интерактивен режим. Аз или друг колега – който желае. И всеки, който иска, да има възможност да публикува примери от собствената си практика, или дори само мнения. Това спомага за усвояване на материята от една страна и от друга, сплотява колектива :).

Продължителност на курса

С една дума казано, безсрочен. И това се отнася не само до продължителността на членството. То се разбира от самосебе си. Самият курс остава отворен във времето, без лимит по отношение на крайния срок. С възможност за допълването му с нови практически примери от личната ми практика. Но не само. Всеки от курсистите има възможност да споделя примери от собствената си практика, за които счита, че носят някаква нова информация или дори поука. Стига, разбира се, да са в контекста на Triple Price Action  стратегията.

И накрая, за да се придържам към стила на минимализъм, в който е издържан целия курс, ще спра до тук. На вратата пише ВХОД.